Friesland, Nederland – Het Fries Bureau voor de Statistiek (FBS) heeft onderzoek gedaan naar de mening van Friezen over het belang van bos en het behoud ervan. Uit het onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Friezen het belang van bos erkent en zich zorgen maakt over de afname van bosgebieden.

Meerderheid Friezen erkent belang van bos

Uit het onderzoek van FBS blijkt dat maar liefst 86% van de Friezen het belang van bos erkent. Bosgebieden hebben volgens de ondervraagden een belangrijke rol in de biodiversiteit, het klimaat en de luchtkwaliteit. Ook zien veel Friezen bos als belangrijke plek om te ontspannen en te recreëren.

Meerderheid Friezen maakt zich zorgen over afname bosgebieden

Uit het onderzoek blijkt verder dat een meerderheid van de Friezen zich zorgen maakt over de afname van bosgebieden. Maar liefst 72% van de ondervraagden vindt dat er meer gedaan moet worden om bosgebieden te behouden en te beschermen.

Friezen willen meer investeringen in bosbehoud

Het onderzoek van FBS toont ook aan dat 64% van de Friezen vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in het behoud van bosgebieden. Hierbij wordt vooral gekeken naar de overheid en natuurorganisaties. Friezen willen dat er meer geld wordt geïnvesteerd in het behoud van bos en dat er meer controle en handhaving komt op de kap van bomen.

Het Fries Bureau voor de Statistiek hoopt dat de resultaten van het onderzoek kunnen bijdragen aan het behoud van bosgebieden in Friesland en daarbuiten.