Het Fries Bureau voor de Statistiek heeft een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de rol van cultuur in Friesland. Het onderzoek, getiteld “Cultuur in Friesland”, richt zich op de invloed van culturele activiteiten en tradities op de Friese samenleving. De resultaten laten zien dat cultuur een belangrijke rol speelt in het Friese leven.

Het onderzoek, uitgevoerd onder ruim 1000 Friese burgers, laat zien dat meer dan 80% van de respondenten de cultuur in Friesland als belangrijk beschouwt. De meeste deelnemers gaven aan dat ze regelmatig culturele activiteiten bezoeken, zoals festivals, concerten en theatervoorstellingen. Ook gaf een groot deel van de deelnemers aan dat ze trots zijn op de Friese cultuur en tradities.

Het onderzoek laat ook zien dat cultuur een belangrijke rol speelt in de economie van Friesland. Zo blijkt dat culturele activiteiten en evenementen zorgen voor een flinke toeristische impuls. Maar ook de Friese creatieve sector is goed voor zo’n 7% van de totale werkgelegenheid in de provincie. Daarnaast dragen culturele activiteiten bij aan de sociale cohesie in de regio en versterken ze het imago van Friesland als culturele bestemming.

Het Fries Bureau voor de Statistiek hoopt met dit onderzoek meer inzicht te geven in de waarde van cultuur in Friesland. “Cultuur is een belangrijk onderdeel van onze samenleving en draagt bij aan de identiteit en het welzijn van onze burgers. Dit onderzoek laat zien dat we daar trots op mogen zijn en dat we er ook economisch profijt van hebben”, aldus de directeur van het Fries Bureau voor de Statistiek.

Het volledige rapport van het onderzoek is te vinden op de website van het Fries Bureau voor de Statistiek.