Friesland heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt op het gebied van werkgelegenheid. Het Fries Bureau voor de Statistiek (FBS) heeft onderzocht hoe het gesteld is met de arbeidsmarkt in Friesland en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. De resultaten zijn positief: Friesland heeft een stabiele arbeidsmarkt en er zijn veel kansen voor werkzoekenden.

Het onderzoek van FBS toont aan dat de werkloosheid in Friesland de afgelopen jaren is gedaald. Dit is een positieve ontwikkeling voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Het aantal banen in Friesland is de afgelopen jaren ook gestegen, voornamelijk in de sectoren zorg, welzijn, techniek en ict.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er een krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan in bepaalde sectoren, met name in de techniek en ict. Dit betekent dat werkgevers steeds meer moeite hebben om geschikt personeel te vinden. Het is dan ook belangrijk dat er voldoende gekwalificeerde mensen beschikbaar zijn om aan de vraag van werkgevers te voldoen.

Om te zorgen dat de arbeidsmarkt in Friesland blijft groeien, is het belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan het behoud en de ontwikkeling van vakmanschap en opleidingen. FBS adviseert dan ook om te investeren in de ontwikkeling van de kennis en kunde van werkzoekenden en werkenden, zodat zij goed kunnen inspelen op de veranderende vraag van werkgevers.

Het onderzoek van FBS geeft een positief beeld van de arbeidsmarkt in Friesland. Er zijn veel kansen voor werkzoekenden en werkgevers, maar het is wel belangrijk om aandacht te blijven besteden aan de ontwikkeling van vakmanschap en opleidingen om de groei van de arbeidsmarkt te blijven stimuleren.