Friesland heeft een lange en rijke geschiedenis als het gaat om politieke betrokkenheid. Het Fries Bureau voor de Statistiek (FBS) heeft onlangs een onderzoek uitgevoerd naar de politieke betrokkenheid van de inwoners van de provincie. Uit het onderzoek blijkt dat Friese burgers een grote interesse hebben in de lokale politiek en de ontwikkeling van hun omgeving.

Het onderzoek werd gehouden onder een representatieve steekproef van 1000 Friezen. Er werd gevraagd naar hun interesse in de lokale politiek, deelname aan verkiezingen en hun kennis van de politieke structuur van Friesland.

De resultaten tonen aan dat 78% van de respondenten zich betrokken voelt bij de lokale politiek en zich graag bezighoudt met vraagstukken over hun gemeente of dorp. Bovendien geeft 64% van de ondervraagden aan dat ze in de afgelopen vijf jaar hebben deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast de interesse in de lokale politiek blijkt uit het onderzoek dat 82% van de Friezen ook ge├»nteresseerd is in de provinciale politiek. Hierbij zijn vooral de thema’s economie en duurzaamheid belangrijk voor de respondenten.

Het onderzoek toont aan dat de inwoners van Friesland zeer betrokken zijn bij hun gemeenschap en politieke structuur. Dit toont aan dat de Friese cultuur zich kenmerkt door een sterke gemeenschapszin en collectieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van de provincie.

Het Fries Bureau voor de Statistiek hoopt dat deze resultaten bijdragen aan een beter begrip van de politieke en sociale situatie in Friesland. Het is belangrijk om te blijven investeren in een sterke lokale en provinciale politieke structuur, waarbij de betrokkenheid van burgers wordt gestimuleerd.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met het Fries Bureau voor de Statistiek.