De mening van friesland

IN EEN SAMENLEVING WAARIN INFORMATIE EXPLOSIEF TOENEEMT, IS HET VRIJ KUNNEN BESCHIKKEN OVER BETROUWBARE DATA CRUCIAAL.
  • Er is beheofte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie
  • Betrouwbare informatie is nodig om maatschappelijke vraagstukken te kunnen begrijpen.
  • FBS voedt het maatschappelijk debat, de beleidontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart en welzijn.

FBS