Statistiek uit Friesland

Het FBS levert waardevolle inzichten en informatie aan beleidsmakers, bedrijven en het publiek over de economie, demografie, onderwijs, cultuur en andere aspecten van het leven in Friesland. Met behulp van haar statistische expertise helpt FBS besluitvormers om weloverwogen keuzes te maken en de toekomst van Friesland te plannen en te vormen.

Verzamelen, Analyseren, Rapporteren

Het Friese Bureau voor de Statistiek helpt bij het verzamelen, analyseren en rapporteren van statistische gegevens om beslissingen te onderbouwen en de ontwikkeling van Friesland te bevorderen.

Het Fries Bureau voor de Statistiek (FBS) is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van statistische informatie over Friesland.

Het FBS is opgericht om informatie te verstrekken aan het publiek, overheidsinstanties en bedrijven die op zoek zijn naar inzicht in de ontwikkeling en het functioneren van de Friese samenleving. Het FBS verzamelt gegevens over demografie, economie, werkgelegenheid, onderwijs, welzijn, gezondheid en andere aspecten van het leven in Friesland.

Het FBS speelt een belangrijke rol in de Friese samenleving door het verstrekken van betrouwbare informatie die helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen op het gebied van beleid en investeringen. Overheidsinstanties, bedrijven en individuen kunnen vertrouwen op de gegevens en analyses van het FBS om de juiste beslissingen te nemen. Door middel van rapporten en publicaties geeft het FBS inzicht in de trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor de Friese samenleving. Het FBS heeft ook een belangrijke rol bij het bevorderen van de transparantie en openheid van het bestuur in Friesland.

Opinie over Nederland vanuit Friesland

Het Fries Bureau voor de Statistiek heeft als doel om de mening en opinie van de Friese bevolking te vertegenwoordigen in landelijke discussies en debatten. Het bureau voert regelmatig onderzoeken uit naar de mening van de Friese bevolking over actuele maatschappelijke thema’s, zoals de klimaatcrisis, de zorg, en het onderwijs. De bevindingen van deze onderzoeken worden gebruikt om de Friese stem te laten horen in landelijke debatten en om de belangen van Friesland te behartigen.

Voor cijfers die spreken en feiten die tellen in het hart van Friesland

Wij maken Friesland meetbaar

“Als Fries Bureau voor de Statistiek willen we zorgen voor een beter inzicht in de ontwikkelingen binnen Friesland en de impact daarvan op onze samenleving. Door middel van ons onderzoek kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor alle Friezen en een betere toekomst voor onze provincie.”

Bestuur de Friese Mienskip

Opinie vanuit het hart van Friesland

Het Fries Bureau voor de Statistiek (FBS) is een onafhankelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van statistische informatie over Friesland.

0513 24 12 06

contact@fbs.frl